نمونه سوالات درس هاى مختلف وابسته به باشگاه مدیران آینده

اگر درس مورد نظر شما نبود اول بگردید نبود بگید تا براتون بزارم☺️ یا على😀
يكشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۸ ب.ظ

سوالات فیزیک هفتم فصل هشت

سوالات فیزیک فصل هشت

فصل8( کار و انرژی و تبدیل انرژی) 

1-انرژی را تعریف کنید
 
2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟
3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد
امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است
در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم                 
4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید
 
5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید
 
6- در هرمورد اثر نیرو را بنویسید
الف)ماشین در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار میدهیم
ب)وقتی فنر را می کشیم
ج)وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم
د)وقتی فوتبالیست برای پنالتی  به توپ ضربه می زند
ه)وقتی فرمان اتوموبیل را می چرخانیم
7- وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد 

پاسخ:اصطکاک، نیروی افقی

 
8- وقتی جسمی را از زمین بلند می کنیم  بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد 

پاسخ : جاذبه زمین، نیروی رو به بالا (تکیه گاه)

 
9- در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد
 
10- علی میخواهد جعبه سنگینی را  بلند کند ولی نمی تواند
آیا انرژی و نیرو مصرف کرده است؟        آیا کار انجام داده است؟دلیل بیاورید
11- فرمول کار را بنویسید . وب سایت ندای علوم تجربی
 
12- جسمی را با نیروی50 نیوتون را 4 متر جابجا می کنیم مقدار کار را حساب کنید؟
 
13- برای بالا بردن جسمی به جرم 10 کیلوگرم 2500 ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه ارتفاعی بالا می رود وب سایت ندای علوم تجربی
  

نیرو .جابجایی=کار    100نیوتن  =10*10=وزن(نیرو)

100*جابجایی  =  2500

   2500:100 = جابجایی   در نتیجه 25متر


14- سامان 2 کیلو ژول انرژی مصرف می کند تا جسمی را 400 سانتی متر جابجا کند جرم جسم چقدر است؟
  

پاسخ:

کار=نیرو * جابجایی     2000=  4 * نیرو        درنتیجه         نیرو ( وزن ) =  4  : 2000  

وزن = 500 نیوتن    و  جرم برابر با 50 کیلو گرم 

15- اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک ماشین نصف شود و مقدار جابجایی ماشین 4 برابر شود مقدار کار انجام شده چقدر است؟
  وب سایت ندای علوم تجربی
16- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتن را با نیروی 2 نیوتنی روی میز به انداره 2 متر می کشد کار نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟
 
17- شکل های مختلف انرژی را بنویسید  و برای هر کدام مثال بزنید
 
18- در هر کدام از وسایل یا پدیده های زیر چه تبدیل انرژی روی می دهد
استارت خودرو                         ماشین لباسشویی                     میکروفون
کرم شب تاب                          سوختن چوب                          بلندگو
موتور ماشین                          باتری معمولی                          بخاری برقی
ژنراتور(دینام)                         بخاری نفتی                            غذاسازی گیاهان
19- انرژی جنبشی چیست؟
20- انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد
  وب سایت ندای علوم تجربی
21- اگر دو اتوموبیل مشابه باشد و سرعت یک ماشین بیشتر باشد انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید
 
22- یک ماشین سواری و یک کامیون را در نظر بگیرید اگر با سرعت برابر و در یک مسیر ثابت حرکت کنند انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید
 
23- فرمول انرژی جنبشی را بنویسید
 
24- جسمی به جرم 20 کیلوگرم با سرعت 4 متر بر ثانیه حرکت می کند انرژی جنبشی این متحرک را حساب کنید
  وب سایت ندای علوم تجربی
25- انرژی پتانسیل را تعریف کنید
 
26- شکل های مختلف انرژی پتانسیل را نام ببرید
 
27- منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست
28- وقتی از کوه بالا میرویم انرژی..............به..............تبدیل می شود
29- وقتی از کوه پایین می آییم انرژی........................به........................تبدیل می شود
 
30 رضا در قله کوه است و به طرف پایین می آید در کدام قسمت کوه انرژی جنبشی صفر است و در کدام قسمت انرژی پتانسیل و جنبشی برابر است؟
31- انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟
 
32- فرمول انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید
 
33- جسمی به وزن 50 نیوتون در ارتفاع 6 متری قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید
 
34- توپی به جرم 2 کیلوگرم را در ارتفاع 600 سانتی متری از سطح زمین قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید
 
35- شخصی به جرم 60 کیلوگرم از 30 پله بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 15 سانتیمتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی را به دست آورید؟
  وب سایت ندای علوم تجربی
36- شخصی 20 کیلوژول انرژی مصرف می کند تا از ارتفاع 40 متری بالا می رود جرم این شخص چقدر است؟
 
37- منظور از انرژی پتانسیل شیمیایی چیست؟
 
38- منظور از پتانسیل کشسانی چیست
 
39- وقتی فنر را می کشیم یا رها میکنیم انرژی.................به..................تبدیل می شود
40- وقتی فنر کشیده شده یا فشرده شده را رها کنیم انرژی..................به.................تبدیل می شود
41- وقتی کمان تیر را می کشیم انرژی...................به......................تبدیل می شود
42- وقتی کمان فشرده شده را رها می کنیم انرژی......................به.....................تبدیل می شود
43- یک ورزشکار پرش با نیزه را انجام میدهد در هر حالت چه تبدیل انرژی روی می دهد
1-هنگامی که دونده می دود
2- هنگامی که با نیزه خود را پرتاب می کند
3- وقتی ورزشکار از طرف دیگر مانع پایین می آید
4- وقتی ورزشکار به سطح تشک برخورد کند و توقف کند
 
44- تاندون یا زردپی چیست و بزرگترین آن چه نام دارد
 
45- وظیفه تاندون آشیل چیست؟ وب سایت ندای علوم تجربی
 
46-وقتی توپی را پرتاب می کنیم چه تبدیل انرژی به وجود می آید
 
47- وقتی کار انجام میشود چه تغییری در انرژی ایجاد می کند
 
48- قانون پایستگی انرژی را تعریف کنید
 
49- بدن انسان در چه زمانی به انرژی نیاز دارد
 
50- بدن انسان از طریق......................انرژی خود را به دست می آورد
51- انرژی شیمیایی را تعریف کنید
 
52- یکای انرژی شیمیایی چیست؟
53- منظور از کیلوژول بر گرم چیست
 
54- منظور از انرژی موجود در روغن نباتی 2/32کیلوژول بر گرم است چیست؟
 
55- چه رابطه ای بین ژول و کیلو کالری وجود دارد؟
 
56- 10 کیلو کالری چند ژول است؟ وب سایت ندای علوم تجربی
 
57- منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟
 
58- آهنگ مصرف انرژی در بدن 16 کیلوژول است این جمله یعنی چه؟

وب سایت ندای علوم تجربی
نوشته شده توسط امیر قاسمى پور
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

نمونه سوالات درس هاى مختلف وابسته به باشگاه مدیران آینده

اگر درس مورد نظر شما نبود اول بگردید نبود بگید تا براتون بزارم☺️ یا على😀

سوالات فیزیک هفتم فصل هشت

يكشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۸ ب.ظ
سوالات فیزیک فصل هشت

فصل8( کار و انرژی و تبدیل انرژی) 

1-انرژی را تعریف کنید
 
2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟
3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد
امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است
در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم                 
4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید
 
5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید
 
6- در هرمورد اثر نیرو را بنویسید
الف)ماشین در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار میدهیم
ب)وقتی فنر را می کشیم
ج)وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم
د)وقتی فوتبالیست برای پنالتی  به توپ ضربه می زند
ه)وقتی فرمان اتوموبیل را می چرخانیم
7- وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد 

پاسخ:اصطکاک، نیروی افقی

 
8- وقتی جسمی را از زمین بلند می کنیم  بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد 

پاسخ : جاذبه زمین، نیروی رو به بالا (تکیه گاه)

 
9- در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد
 
10- علی میخواهد جعبه سنگینی را  بلند کند ولی نمی تواند
آیا انرژی و نیرو مصرف کرده است؟        آیا کار انجام داده است؟دلیل بیاورید
11- فرمول کار را بنویسید . وب سایت ندای علوم تجربی
 
12- جسمی را با نیروی50 نیوتون را 4 متر جابجا می کنیم مقدار کار را حساب کنید؟
 
13- برای بالا بردن جسمی به جرم 10 کیلوگرم 2500 ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه ارتفاعی بالا می رود وب سایت ندای علوم تجربی
  

نیرو .جابجایی=کار    100نیوتن  =10*10=وزن(نیرو)

100*جابجایی  =  2500

   2500:100 = جابجایی   در نتیجه 25متر


14- سامان 2 کیلو ژول انرژی مصرف می کند تا جسمی را 400 سانتی متر جابجا کند جرم جسم چقدر است؟
  

پاسخ:

کار=نیرو * جابجایی     2000=  4 * نیرو        درنتیجه         نیرو ( وزن ) =  4  : 2000  

وزن = 500 نیوتن    و  جرم برابر با 50 کیلو گرم 

15- اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک ماشین نصف شود و مقدار جابجایی ماشین 4 برابر شود مقدار کار انجام شده چقدر است؟
  وب سایت ندای علوم تجربی
16- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتن را با نیروی 2 نیوتنی روی میز به انداره 2 متر می کشد کار نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟
 
17- شکل های مختلف انرژی را بنویسید  و برای هر کدام مثال بزنید
 
18- در هر کدام از وسایل یا پدیده های زیر چه تبدیل انرژی روی می دهد
استارت خودرو                         ماشین لباسشویی                     میکروفون
کرم شب تاب                          سوختن چوب                          بلندگو
موتور ماشین                          باتری معمولی                          بخاری برقی
ژنراتور(دینام)                         بخاری نفتی                            غذاسازی گیاهان
19- انرژی جنبشی چیست؟
20- انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد
  وب سایت ندای علوم تجربی
21- اگر دو اتوموبیل مشابه باشد و سرعت یک ماشین بیشتر باشد انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید
 
22- یک ماشین سواری و یک کامیون را در نظر بگیرید اگر با سرعت برابر و در یک مسیر ثابت حرکت کنند انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید
 
23- فرمول انرژی جنبشی را بنویسید
 
24- جسمی به جرم 20 کیلوگرم با سرعت 4 متر بر ثانیه حرکت می کند انرژی جنبشی این متحرک را حساب کنید
  وب سایت ندای علوم تجربی
25- انرژی پتانسیل را تعریف کنید
 
26- شکل های مختلف انرژی پتانسیل را نام ببرید
 
27- منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست
28- وقتی از کوه بالا میرویم انرژی..............به..............تبدیل می شود
29- وقتی از کوه پایین می آییم انرژی........................به........................تبدیل می شود
 
30 رضا در قله کوه است و به طرف پایین می آید در کدام قسمت کوه انرژی جنبشی صفر است و در کدام قسمت انرژی پتانسیل و جنبشی برابر است؟
31- انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟
 
32- فرمول انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید
 
33- جسمی به وزن 50 نیوتون در ارتفاع 6 متری قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید
 
34- توپی به جرم 2 کیلوگرم را در ارتفاع 600 سانتی متری از سطح زمین قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید
 
35- شخصی به جرم 60 کیلوگرم از 30 پله بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 15 سانتیمتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی را به دست آورید؟
  وب سایت ندای علوم تجربی
36- شخصی 20 کیلوژول انرژی مصرف می کند تا از ارتفاع 40 متری بالا می رود جرم این شخص چقدر است؟
 
37- منظور از انرژی پتانسیل شیمیایی چیست؟
 
38- منظور از پتانسیل کشسانی چیست
 
39- وقتی فنر را می کشیم یا رها میکنیم انرژی.................به..................تبدیل می شود
40- وقتی فنر کشیده شده یا فشرده شده را رها کنیم انرژی..................به.................تبدیل می شود
41- وقتی کمان تیر را می کشیم انرژی...................به......................تبدیل می شود
42- وقتی کمان فشرده شده را رها می کنیم انرژی......................به.....................تبدیل می شود
43- یک ورزشکار پرش با نیزه را انجام میدهد در هر حالت چه تبدیل انرژی روی می دهد
1-هنگامی که دونده می دود
2- هنگامی که با نیزه خود را پرتاب می کند
3- وقتی ورزشکار از طرف دیگر مانع پایین می آید
4- وقتی ورزشکار به سطح تشک برخورد کند و توقف کند
 
44- تاندون یا زردپی چیست و بزرگترین آن چه نام دارد
 
45- وظیفه تاندون آشیل چیست؟ وب سایت ندای علوم تجربی
 
46-وقتی توپی را پرتاب می کنیم چه تبدیل انرژی به وجود می آید
 
47- وقتی کار انجام میشود چه تغییری در انرژی ایجاد می کند
 
48- قانون پایستگی انرژی را تعریف کنید
 
49- بدن انسان در چه زمانی به انرژی نیاز دارد
 
50- بدن انسان از طریق......................انرژی خود را به دست می آورد
51- انرژی شیمیایی را تعریف کنید
 
52- یکای انرژی شیمیایی چیست؟
53- منظور از کیلوژول بر گرم چیست
 
54- منظور از انرژی موجود در روغن نباتی 2/32کیلوژول بر گرم است چیست؟
 
55- چه رابطه ای بین ژول و کیلو کالری وجود دارد؟
 
56- 10 کیلو کالری چند ژول است؟ وب سایت ندای علوم تجربی
 
57- منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟
 
58- آهنگ مصرف انرژی در بدن 16 کیلوژول است این جمله یعنی چه؟

وب سایت ندای علوم تجربی


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۱۵
امیر قاسمى پور

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی