نمونه سوالات درس هاى مختلف وابسته به باشگاه مدیران آینده

اگر درس مورد نظر شما نبود اول بگردید نبود بگید تا براتون بزارم☺️ یا على😀
يكشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۴۶ ب.ظ

زیست و زمین هفتم درس هاى ٥و٦

زیست و زمین هفتم فصل هاى ٥و٦

 سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

 فصل 5

 

1-در معدن ها چه چیزی  یافت می شود؟ 
2- در معادن مواد معمولا به صورت...................یافت می شود.
3- چند کاربرد معدن را بنویسید
. 
4- از ترکیب های مهم آهن که در معادن یافت می شود....................نام دارد. 
5- برای دستیابی به فلز آهن چه باید کرد؟ 

6- مراحل تبدیل اکسید آهن به آهن را بنویسید. 
7- مراحل استخراج فلز آهن را بنویسید. 
8- زغال کک چیست؟ 
9-معادله نوشناری تولید آهن  از اکسید آهن را بنویسید. 
10- چرا نمی توان برای ساخت قاشق و چنگال از آهن خالص استفاده کرد؟ 
11- برای  ساخت قاشق و چنگال از...................استفاده می کنیم که مخلوط.............و..............است. 
12- برای ساخت میلگرد و تیر آهن از آلیاژ.................و.....................استفاده می کنیم
. 
13- یک قاشق و چنگال مخلوطی از مواد زیر است علت کاربرد هر کدام را بنویسید. 
آهن                                         نقره                                  کروم و نیکل               
چوب یا پلاستیک                      چسب 
14- استفاده همزمان از......................و.....................در ساختمان باعث استحکام ساختمان می شود. 
15- چند کاربرد بتن را بنویسید 
16- ماده اولیه تولید سیمان....................است 
17- سیمان مخلوطی از................و.........است 
18- یکی از کاربردهای مخلوط آب آهک را بنویسید. 
19- معادله نوشتاری تولید آهک از سنگ آهک را  بنویسید 
20- از کجا می فهمیم آب آهک خاصیت اسیدی دارد یا نه؟ 
21- افزوده کردن.......................به لعاب سبب تولید رنگ سبز به ظروف آشپزخانه می شود 
22- بشقاب چینی از................................و....................و لیوان شیشه ای از.....................ساخته شده 
23- خاک رس برای تهیه.......................و........................کاربرد دارد 
24- مراحل تبدیل خاک رس به ظروف سفالی را بنویسید .
25- در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید......................و.............و...................و.............استفاده میکنیم 
26- مراحل تهیه شیشه را بنویسید .
27- چگونه یک جام شیشه ای را به شکل های مختلف در می آورند 
28- برای حفاظت از منابع طبیعی سه راه وجود دارد نام ببرید
 .
29-بازیافت مواد چه کمکی به طبیعت می کند .
30-بازیافت مواد چه تاثیری بر آلودگی هوا دارد .
31-بازیافت زباله چه تاثیری در نگه داری منابع طبیعی برای نسل آینده دارد 
32- بازیافت آلمینیوم –آهن-کاغذ را با هم مقایسه کنید.

 سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

 فصل 6

1-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت........................به سطح زمین می رسد 
2- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟ 
3- آب کره چیست؟ 
4-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟ 
5-با توجه به نمودار صفحه      97 درصد آبهای زمین.................و بقیه..............هستند 
6-از بین آبهای شیرین بیشترین آن در..........................و بعد از آن در......................و کمتر از همه  در..................قرار دارد 
7- ابرها چگونه تشکیل می شود؟ 
8- بارش چگونه به وجود می آید؟ 
9- بارش به چه صورت هایی وجود دارد؟ 
10- انواع ابرها را نام ببرید(تحقیق)؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
11- تگرگ چگونه به وجود می آید؟ 
12- برف چگونه به وجود می آید؟ 
13- هواشناسی چیست؟ 
14- ابرها چگونه بارور می شوند؟ 
15- منظور از بارش مصنوعی چیست؟ 
16- پس از بارش آب ها به چه صورت در می آیند؟ 
17- منظور از آب جاری چیست؟ 
18- حوضه آبریز چیست؟ 
19- مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟ 
20- هدف از احداث سد چیست؟ 
21- تبدیلات انرژی آب پشت سد تا ایجاد برق را بنویسید؟ 
22- مخروط افکنه چگونه تشکیل می شود؟ 
23- اهمیت مخروط افکنه را بنویسید؟ 
24- آبشار یا تنداب چیست؟ 
25- علت تشکیل آبشار چیست؟ 
26- سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟ 
27- در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
28- در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟ 
29- آبدهی رود را تعریف کنید 
30- فرمول آبدهی رود را بنویسید 
31- اگر سرعت رود 3 متر بر ثانیه و سطح مقطع آن 20 متر مربع باشد آبدهی رود چقدر است؟ 
32- اگر آبدهی رود 6 متر مکعب بر ثانیه و سطح مقطع آن 2 متر بر ثانیه باشد سرعت رود چقدر است 
33- مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها را بنویسید 
34- آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟ 
35- دریاچه ر اتعریف کنید 
36- دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟ 
37- بزرگترین دریاچه جهان.........................نام دارد 
38- انواع دریاچه ها را نام ببرید 
39 – علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟ 
40- علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟ 
41- دریاچه خزر در چه استان هایی قرار دارد؟ 
42- دریاچه....................در اردبیل قرار دارد که علت تشکیل آن.................................است. 
43- غار علیصدر در استان................قرار دارد که علت تشکیل آن............................................است 
44- علت های  ایجاد دریاچه مصنوعی چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید 
45- سیاره زمین از فضا به چه رنگی دیده می شود علت آن چیست؟ 
46- شکل سواحل دریا به چه صورت هایی دیده می شود؟ 
47- در چه صورت ساحل هموار و ماسه ای است؟ 
48- در چه صورت سواحل صخره ای و پرتگاهی است؟ 
49- حرکت آب دریا به چه صورت هایی است؟ 
50- موج آب چیست؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
51- موج دریا چه تاثیری بر ساحل دارد؟ 
52- سونامی یا آبتاز چیست؟ 
53- جریان دریایی چیست؟ 
54- دو علت جریان دریایی را نام ببرید؟ برای هر کدام مثالی بزنید 
55- جزر چیست؟ 
56- مد چیست؟ 
57- علت جزر و مد چیست؟ 
58- کاربرد جزر و مد را بنویسید؟ 
59- یخچال طبیعی چیست؟ 
60- انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید. 
61- ضخامت کدام یخچال بیشتر است؟


نوشته شده توسط امیر قاسمى پور
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

نمونه سوالات درس هاى مختلف وابسته به باشگاه مدیران آینده

اگر درس مورد نظر شما نبود اول بگردید نبود بگید تا براتون بزارم☺️ یا على😀

زیست و زمین هفتم درس هاى ٥و٦

يكشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۴۶ ب.ظ

زیست و زمین هفتم فصل هاى ٥و٦

 سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

 فصل 5

 

1-در معدن ها چه چیزی  یافت می شود؟ 
2- در معادن مواد معمولا به صورت...................یافت می شود.
3- چند کاربرد معدن را بنویسید
. 
4- از ترکیب های مهم آهن که در معادن یافت می شود....................نام دارد. 
5- برای دستیابی به فلز آهن چه باید کرد؟ 

6- مراحل تبدیل اکسید آهن به آهن را بنویسید. 
7- مراحل استخراج فلز آهن را بنویسید. 
8- زغال کک چیست؟ 
9-معادله نوشناری تولید آهن  از اکسید آهن را بنویسید. 
10- چرا نمی توان برای ساخت قاشق و چنگال از آهن خالص استفاده کرد؟ 
11- برای  ساخت قاشق و چنگال از...................استفاده می کنیم که مخلوط.............و..............است. 
12- برای ساخت میلگرد و تیر آهن از آلیاژ.................و.....................استفاده می کنیم
. 
13- یک قاشق و چنگال مخلوطی از مواد زیر است علت کاربرد هر کدام را بنویسید. 
آهن                                         نقره                                  کروم و نیکل               
چوب یا پلاستیک                      چسب 
14- استفاده همزمان از......................و.....................در ساختمان باعث استحکام ساختمان می شود. 
15- چند کاربرد بتن را بنویسید 
16- ماده اولیه تولید سیمان....................است 
17- سیمان مخلوطی از................و.........است 
18- یکی از کاربردهای مخلوط آب آهک را بنویسید. 
19- معادله نوشتاری تولید آهک از سنگ آهک را  بنویسید 
20- از کجا می فهمیم آب آهک خاصیت اسیدی دارد یا نه؟ 
21- افزوده کردن.......................به لعاب سبب تولید رنگ سبز به ظروف آشپزخانه می شود 
22- بشقاب چینی از................................و....................و لیوان شیشه ای از.....................ساخته شده 
23- خاک رس برای تهیه.......................و........................کاربرد دارد 
24- مراحل تبدیل خاک رس به ظروف سفالی را بنویسید .
25- در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید......................و.............و...................و.............استفاده میکنیم 
26- مراحل تهیه شیشه را بنویسید .
27- چگونه یک جام شیشه ای را به شکل های مختلف در می آورند 
28- برای حفاظت از منابع طبیعی سه راه وجود دارد نام ببرید
 .
29-بازیافت مواد چه کمکی به طبیعت می کند .
30-بازیافت مواد چه تاثیری بر آلودگی هوا دارد .
31-بازیافت زباله چه تاثیری در نگه داری منابع طبیعی برای نسل آینده دارد 
32- بازیافت آلمینیوم –آهن-کاغذ را با هم مقایسه کنید.

 سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

 فصل 6

1-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت........................به سطح زمین می رسد 
2- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟ 
3- آب کره چیست؟ 
4-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟ 
5-با توجه به نمودار صفحه      97 درصد آبهای زمین.................و بقیه..............هستند 
6-از بین آبهای شیرین بیشترین آن در..........................و بعد از آن در......................و کمتر از همه  در..................قرار دارد 
7- ابرها چگونه تشکیل می شود؟ 
8- بارش چگونه به وجود می آید؟ 
9- بارش به چه صورت هایی وجود دارد؟ 
10- انواع ابرها را نام ببرید(تحقیق)؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
11- تگرگ چگونه به وجود می آید؟ 
12- برف چگونه به وجود می آید؟ 
13- هواشناسی چیست؟ 
14- ابرها چگونه بارور می شوند؟ 
15- منظور از بارش مصنوعی چیست؟ 
16- پس از بارش آب ها به چه صورت در می آیند؟ 
17- منظور از آب جاری چیست؟ 
18- حوضه آبریز چیست؟ 
19- مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟ 
20- هدف از احداث سد چیست؟ 
21- تبدیلات انرژی آب پشت سد تا ایجاد برق را بنویسید؟ 
22- مخروط افکنه چگونه تشکیل می شود؟ 
23- اهمیت مخروط افکنه را بنویسید؟ 
24- آبشار یا تنداب چیست؟ 
25- علت تشکیل آبشار چیست؟ 
26- سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟ 
27- در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
28- در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟ 
29- آبدهی رود را تعریف کنید 
30- فرمول آبدهی رود را بنویسید 
31- اگر سرعت رود 3 متر بر ثانیه و سطح مقطع آن 20 متر مربع باشد آبدهی رود چقدر است؟ 
32- اگر آبدهی رود 6 متر مکعب بر ثانیه و سطح مقطع آن 2 متر بر ثانیه باشد سرعت رود چقدر است 
33- مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها را بنویسید 
34- آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟ 
35- دریاچه ر اتعریف کنید 
36- دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟ 
37- بزرگترین دریاچه جهان.........................نام دارد 
38- انواع دریاچه ها را نام ببرید 
39 – علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟ 
40- علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟ 
41- دریاچه خزر در چه استان هایی قرار دارد؟ 
42- دریاچه....................در اردبیل قرار دارد که علت تشکیل آن.................................است. 
43- غار علیصدر در استان................قرار دارد که علت تشکیل آن............................................است 
44- علت های  ایجاد دریاچه مصنوعی چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید 
45- سیاره زمین از فضا به چه رنگی دیده می شود علت آن چیست؟ 
46- شکل سواحل دریا به چه صورت هایی دیده می شود؟ 
47- در چه صورت ساحل هموار و ماسه ای است؟ 
48- در چه صورت سواحل صخره ای و پرتگاهی است؟ 
49- حرکت آب دریا به چه صورت هایی است؟ 
50- موج آب چیست؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
51- موج دریا چه تاثیری بر ساحل دارد؟ 
52- سونامی یا آبتاز چیست؟ 
53- جریان دریایی چیست؟ 
54- دو علت جریان دریایی را نام ببرید؟ برای هر کدام مثالی بزنید 
55- جزر چیست؟ 
56- مد چیست؟ 
57- علت جزر و مد چیست؟ 
58- کاربرد جزر و مد را بنویسید؟ 
59- یخچال طبیعی چیست؟ 
60- انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید. 
61- ضخامت کدام یخچال بیشتر است؟
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۱۵
امیر قاسمى پور

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی